Our website is under construction.

CENÍK A POKYNY K PLATBĚ

Startovné

Startovné se platí za motocykl nikoliv za jezdce. Na jednom motocyklu nemůže jet více jezdců, ale jeden jezdec může jet na více motocyklech pokud jsou každý zařazený v jiné kategorii.
Přihlášení a uhrazení do 06.08.2020 na účet: 123-1820170237/0100.

a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW 300 kč
b) motocykl do 750ccm 400 kč
c) motocykl nad 750ccm 500 kč

Přihlášení po 06.08.2020 s platbou na místě při administrativní přejímce

a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW 400 kč
b) motocykl do 750ccm 500 kč
c) motocykl nad 750ccm 600 kč

PŘIHLASTE SE I VY!

*Vaše osobní údaje použijeme výlučně pro potřeby závodu. Stisknutím tlačítka odeslat s tímto souhlasíte. Účast v závodě je na vlastní nebezpečí. Mládež do 18 let musí mít čestné prohlášení od rodičů. V případě špatného počasí se akce ruší, peníze Vám budou vráceny!

Po odeslání přihlášky nezapomeňte uhradit startovné! Ceník a pokyny k placení

120 volných míst