Our website is under construction.

CENÍK A POKYNY K PLATBĚ

Startovné

Startovné se platí za motocykl nikoliv za jezdce. Na jednom motocyklu nemůže jet více jezdců, ale jeden jezdec může jet na více motocyklech pokud jsou každý zařazený v jiné kategorii.
Přihlášení a uhrazení do 06.08.2020 na účet: 123-1820170237/0100. Do zprávy pro příjemce prosím vyplňte Vaše jméno.

a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW 350 kč
b) motocykl do 750ccm 450 kč
c) motocykl nad 750ccm 550 kč

Přihlášení po 06.08.2020 s platbou na místě při administrativní přejímce

a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW 450 kč
b) motocykl do 750ccm 550 kč
c) motocykl nad 750ccm 650 kč

PŘIHLASTE SE I VY!

Přeji si doklad o zaplacení

*Vaše osobní údaje použijeme výlučně pro potřeby závodu. Stisknutím tlačítka odeslat s tímto souhlasíte. Účast v závodě je na vlastní nebezpečí. Mládež do 18 let musí mít čestné prohlášení od rodičů. V případě špatného počasí se akce ruší, peníze Vám budou vráceny!

Po odeslání přihlášky nezapomeňte uhradit startovné! Ceník a pokyny k placení

84 ze 120 volných míst